Firda kvissen

Så kjekt at du vil prøve på Firda-kvissen til Bystien Førde Opp. Turen tek 15-20 minutt. Gå runden, vel svar, og du får vite kor mange rette du hadde når du har fullført.
Ha denne nettsida open, og ikkje avslutt nettlesaren undervegs: Løypa startar ved Rådhuset. Svara på spørsmåla finn du fortløpande, det første dukkar opp i Hafstadvegen, like etter Pikant. Gå mot Hafstad vidaregåande skule, over gangbrua, gjennom parken langs elva, over brua til banken og over Langebrua.
God tur, og lukke til!
  • Eit lite råd slutt: Sjekk at alle svara er rette før du trykkjer "Sjekk resultatet" nedanfor. Viss har feil på eitt eller fleire svar får du ikkje vite kva spørsmål du har svart feil på.

Svar nr. 2 finn du her

Svar nr. 6 finn du her

Svar nr. 7 finn du her

Svar nr. 14 finn du her

Svar nr. 17 finn du her

Svar nr. 18 finn du her

Svar nr. 19 finn du her