Firda-kvissen

Så kjekt at du vil delta på Firda-kvissen til Bystien Førde Opp 2018. No er det for seint å vere med i trekninga om premiar, men kvissen kan du ta likevel. Du får vite kor mange rette du hadde når du har fullført.

Ha denne nettsida open, og ikkje avslutt nettlesaren undervegs: Løypa startar ved Rådhuset. Gå mot Hafstad vidaregåande skule, over gangbrua, gjennom parken langs elva, over brua til banken og over Langebrua. Svara på spørsmåla finn du fortløpande, det første dukkar opp i Hafstadvegen, før du kjem bort til Esso-stasjonen.

Lukke til!
  • Eit lite råd slutt: Sjekk at alle svara er rette før du trykkjer "Sjekk resultatet" nedanfor. Viss har feil på eitt eller fleire svar får du ikkje vite kva spørsmål du har svart feil på.

Svar nr. 1 finn du her

Svar nr. 2 finn du her

Svar nr. 3 finn du her

Svar nr. 6 finn du her

Svar nr. 7 finn du her

Svar nr. 14 finn du her

Svar nr. 15 finn du her

Svar nr. 17 finn du her

Svar nr. 18 finn du her

Svar nr. 19 finn du her