Hovudpremie 2018

Vinn denne bilen!

Bilpremien frå Berge og Co til dei tre løpa Skåla Opp, Balestrand Opp og Bystien Førde Opp vart første gong satt opp i 2016.
Ny vinnar skal kårast i 2018.

Ved å delta i eitt eller fleire av dei tre løpa La Sportiva Skåla 1848 meter rett opp, Balestrand Opp, eller Bystien Førde Opp kan du vinne fri leasing av denne bilen i nesten eitt år.

Deltek du i eitt av løpa får du eitt «lodd» i potten, deltek du i to av løpa får du to «lodd», og alle tre så har du ein tredobbel sjanse. Alle deltakarar er med i trekning, med eitt unntak, du må vere busett i Sogn og Fjordane. Dette er av praktiske årsaker sidan Berge og Co er tilstades mange plassar her i fylket, men ikkje utanfor.

Du må dekke drivstoff sjølv, og skade utover normal slitasje. Km grensa er 15.000.
Eigenandel ved skade er 4.000.-

Øvrige premiar, sjå: Vilkår.