Vilkår for Bystien Førde Opp 31. august 2019

Vi set stor pris på om du deler dei beste bileta dine frå moroa på Instagram: #bystienførdeopp.

I tillegg til desse vilkåra gjeld vår personvernerklæring når du melder deg på via desse nettsidene.

Deltakarpris pr. klasse

Obligatorisk lisens kr 30/40 i ulike prisklassar er inkludert. (Pris på løpsdagen i parentes) *

Konkurranse kr 420 (kr 520)
Mosjon med tid kr 320 (kr 420)
Mosjon utan tidtaking kr 220
Bystien Førde Opp Flatt kr 50
Born 1.-10. klasse kr 50 **
Born 0-6 år gratis. Meld på barnet slik at det får startnr. og medalje.
Pr. føresette til barn som går gratis kr 150.
(Inkluderer inntil to føresette for barn som går gratis)

* Sjå meir om den inkluderte obligatorisk lisensen. Sjå meir nedst på sida.
**Skulane til alle born i 1. – 10. klasse i Førde, Jølster, Gaular og Naustdal får tilbod om gratis deltaking. NB! Elevar ved dei skulane som har takka ja til tilbodet skal ikkje melde seg på via desse sidene. Deltakarkort til alle vert utdelt på dei skulane som vert med på ordninga.

Siste frist for påmelding!


Det er råd å melde seg på i sekretariatet konkurransedagen, men siste frist for påmelding for konkurranseklasse og mosjonsklasse med tid er i sekretariatet kl. 10.30 laurdag. NB! Prisen for konkurranseklassane aukar med kr 100 ved påmelding på konkurransedagen. Siste frist for påmelding via nettsida er onsdag 28.08.2019, kl.23.59.

Konkurranseklasse

Beste mann totalt
Beste kvinne totalt

I tillegg konkurrerer ein i følgande klassar, etter alder og kjønn:
15-18, 19-22, 23-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79 og 80+

Ingen sekk i konkurranseklasse.
Tilbod om transport av ferdig pakka og merka klede til toppen, for dei som startar i konkurranseklasse, og mosjonsklasse med tidtaking. Leverast til bil i startområdet seinast 15 minutt før start.

Premiering

nr. 1 Herre, uansett klasse kr. 10.000
nr. 1 Dame, uansett klasse kr. 10.000
nr. 2 Herre, uansett klasse kr. 5.000
nr. 2 Dame, uansett klasse kr. 5.000
nr. 3 Herre, uansett klasse kr. 2.500
nr. 3 Dame, uansett klasse kr. 2.500

Beste mann, total sett, som representerer eit idrettslag i Sogn og Fjordane kr.2.500.-
Beste kvinne, totalt sett, som representerer eit idrettslag i Sogn og Fjordane kr.2.500.-
Gåvepremiar til alle klassevinnarar levert av Sport1 Førde. Deltakarmedalje og/eller deltakargåve til alle.

Premie for ny løyperekord kr.10.000.- både i herre og dameklasse.
Noverande løyperekordar, notert første gong i 2015:
Menn: Johan Bugge, Eidsvåg IL: tid: 25:06
Kvinner: Annie Bergshagel tid: 30:18

NB!

For å ha rett til sin premie må alle som vinn vere til stades på premieutdelinga.

Mosjonsklasse med tid

Gutar / Jenter 15-22 år
Menn / kvinner 23 år og eldre
Gåvepremiar til alle klassevinnarar levert av Sport1 Førde. Deltakarmedalje og/eller deltakargåve til alle.

Mosjonsklasse utan tid

Deltakarmedalje og/eller deltakargåve til alle. Her vert flotte premiar trekt på startnummer.

Bystien Førde Opp Flatt

Bystien Førde Opp Flatt er eit tilbod om ein aktivitet for dei som ikkje kan, eller ikkje vil, gå trapper og fjell denne dagen. Start/målsegl for Bystien Førde Opp Flatt er mellom Pikant og Rådhuset.

Løypa går inn Hafstadvegen, over gangbrua ved Hafstad vidaregåande skule, ut gjennom parken, over bankbrua, over Langebrua, og i mål der ein starta.

Undervegs kan du svare på 25 spørsmål. Få med deg spørjeskjema med spørsmål og avkryssingfelt frå sekretariatet, eller bruk mobiltelefonen.

Firda-kvissen

Firda-kvissen tek du ved å gå ein runde frå rådhuset mot gangbrua, gjennom parken og over Langebrua. Turen tek 15-20 minutt. Finn svara undervegs, og du får vite kor mange rette du hadde når du har fullført. Har du alt rett får du høve til å velje om du vil vere med i trekninga om fine premiar frå Firda. Deltaking i trekninga er gratis for alle med startnummer, og kostar kr 50 for andre (VIPPS). Delta i kvissen.

Viss du, eller ein som du har sendt for å representere deg, ikkje er til stades om du vert trekt ut som vinnar, så vert ny vinnar trekt. Vinnar vert kunngjort frå scena framfor Førde rådhus laurdag 31. august kl 15:00. Inntektene går i si heilheit til arrangøren Førde IL.

1. premie: Halvårsabonnement på Firda, verdi kr 1993,- (komplett-abonnement)
2. premie: Firda-paraply, Firda-krus og Firda t-skjorte m.m.
3. premie: Firda-paraply, Firda-krus og Firda t-skjorte m.m.
4. premie: Firda-paraply, Firda-krus og Firda t-skjorte m.m.
5. premie: Firda-paraply, Firda-krus og Firda t-skjorte m.m.

Lisens

Obligatorisk lisens til Norges Friidrettsforbund er inkludert i prisane for deltaking øvst. Les meir om lisensen hos Norsk Friidrett.

Utanom sjølve løpet vil det bli mange aktivitetar for store og små på løpsdagen.